Guru Purnima

Guru Purnima Status Updates For Whatsapp

🙏गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरु साक्षात परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥🙏

गुरूपौर्णिमेच्या
   हार्दिक शुभेच्छा !!
Guru Purnima Whatsapp Status in Hindi

0 Be The First To 'Love' It