​છપ્પનની છાતી નો લાઇવ ઝટકો,
કાળુ નાણું બનશે કાગળનો કટકો.

2000 rs notes issued Whatsapp Status and Whatsapp Messages in Hindi

0 Be The First To 'Love' It
Categories: #TrendingAajKaGyan

Related Posts

#Trending

Garmi To Badhegi 

​रिश्तों में ठंडाई रखना, वरना गर्मी तो और भी बढ़ेगी ।

#Trending

Auratein Kamzor Hai 

​’मर्दाना कमजोरी’ के इलाज पर रंगी हुई है शहर की दीवारें  . . . . और लोग कहते हैं कि ‘औरतें कमज़ोर’ हैं।

#Trending

Hamari Taraf Se Happy Holi

​खाना पीना रंग उड़ाना; इस रंग की धुंध में हमें न भुलाना; गीत गाओ खोशिया मनाओ; बोलो मीठी बोली! हमारी तरफसे आपको हैप्पी होली!