​ભલ ઘોડા વલ વંકડા હલ બાંધવા  હથિયાર 

       જાજી ફોજુ માં  અનેક  ફરે 

બાકી માલધારી  ના દિકરા બાપ એકલા ફરે 

        જય મુરલીધર

1774 People Loved It

Related Posts

Gujarati Status

Thandi Ma Tapanu Gujarati Status

*ઠંડીમાં તને ઓનલાઇન જોઇ…* *”તાપણું”  કર્યુ હોય એવુ ફીલ થાય 6..*

Attitude Status

Hath Upade To Tadipar

​#ભાઈ_ની_ધાક_એવી_છે #વાલા_કે  #હાથ_મિલાવે_તૉ_બેડા_પાર_અને_ઉપાડે_તો_તડીપાર..👑

#Trending

Dwarkadhish Muralidhar Whatsapp Status

​👑 જેદી કોઈ  ધોળિયાવે સોનૂ નોતુ જોયૂ ને  તેદી  સાહેબ 🙏🏻 મારો દ્વારકા વાળો સોના ના હિંડોળે હિચકતો હો વાલા 👑 જે દ્વારકાધિશ