આજ થી ૧૦ દિવસ આખા ગુજરાતમા સૌથી વધારે પુછાનારા ૨ સવાલો..
.
(૧) હુ કેવી લાગુ છુ???
.
અને
.
(૨) પેલી કયા રમે છે.???
.
👰👈😝😂😁:D😄:mrgreen:

0 Be The First To 'Love' It

Related Posts

#Trending

Garmi To Badhegi 

​रिश्तों में ठंडाई रखना, वरना गर्मी तो और भी बढ़ेगी ।

#Trending

Auratein Kamzor Hai 

​’मर्दाना कमजोरी’ के इलाज पर रंगी हुई है शहर की दीवारें  . . . . और लोग कहते हैं कि ‘औरतें कमज़ोर’ हैं।

#Trending

Hamari Taraf Se Happy Holi

​खाना पीना रंग उड़ाना; इस रंग की धुंध में हमें न भुलाना; गीत गाओ खोशिया मनाओ; बोलो मीठी बोली! हमारी तरफसे आपको हैप्पी होली!